FANDOM


Välkommen till Tankens Mirakel Wiki Denna wiki är ett skolarbete inom IKT i grundskolan.

Beskrivning

Tankens Mirakel Wiki skall vara ett forum för XX skolans elever att presentera sina skolarbeten. Till att börja med skall det finnas information om källkritik och ett ämne som de ska börja arbeta med i sitt skolarbete och som sedan ska publiceras på wikin. Tanken är att denna wiki ska växa i takt med att eleverna studerar vidare inom andra ämnen som sedan publiceras.

Genom att eleverna publicerar sina arbeten på Tankens Mirakel Wiki kan föräldrar och andra intresserade följa elevernas skolarbete. 

Nya händelser